By Jiří Škoda

Čím se živím?
Dělám toho mnoho, obvykle uvádím, že jsem redaktor magazínu Koktejl, ale také sazeč a grafik a vedoucí Koktejl DTP, kde kompletně připravuji k tisku několik různých časopisů. Jsem předsedou spolku Krásné sousedění, z. s., budoucím předsedou Herního klubu UZEL a zastupitelem v Ústí nad Labem - Neštěmicích.

Kde bydlím?
V Krásném Březně, čtvrti Ústí nad Labem.

Co mě baví?
Politika, skauting, deskové hry, technologie.

Proč jsem šel do politiky?
To se stalo už dávno, v roce 2003, kdy jsem vstoupil do Strany zelených. Dnes je pro mne prioritou zbavit Ústí nálepky města nevhodného k žití a nastartovat jeho rozvoj jako moderního centra 21. století s důrazem na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel.

Co pro mne znamená Ústí?
Rodné město s úžasným potenciálem, ve kterém chci dále spokojeně žít se svoji rodinou.